preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brodarica

Login
Radio Brodarica

 · 1. EMISIJA

eTwinning škola

 

Dabar: od 2016.

Razredne stranice

 

 

 

 

 

    

     

      

 

 

eSigurnost

 

Virtualna učionica 

Kako se primjereno, odgovorno

i sigurno koristiti internetom!

 

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
JAVNI POZIV
Autor: Meri Friganović, 18. 10. 2017.

JAVNI POZIV 

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


KLASA: 112-06/17-01/02

URBROJ: 2182-62-01-17-01

Brodarica,  17.10.2017. godine

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14) Osnovna škola Brodarica  objavljuje

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, 12 mjeseci

 

Opis poslova:

 • planiranje odgojnog obrazovnog procesa unutar razredne nastave
 • izrada dnevne pripreme za redovnu nastavu prema rasporedu sati
 • priprema i izvođenje nastave u svim oblicima rada (terenska, dopunska, dodatna…)
 • izrada godišnjeg plana i programa rada
 • izrada školskog kurikuluma
 • vođenje pedagoške dokumentacije (matična knjiga, razredne knjige, e-matica, imenici učenika, svjedodžba, izvješće, prijepis ocjena)
 • stručno usavršavanje i osposobljavanje
 • vođenje učenika na izlete i ekskurzije
 • poslovi razrednika
 • praćenje zakona i pravilnika.

Uvjet: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/130, 152/14 i 07/2017) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96 i 56/01)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (diploma),
 • elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
 • dokaz da je osoba nezaposlena i  u evidenciji HZZ-a,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Tražena dokumentacija može se priložiti u obliku neovjerenih preslika. Izabrani kandidat je dužan prije sklapanja Ugovor o stručnom osposobljavanju predočiti originale traženih dokumenata.

Rok za podnošenje prijava za javni poziv traje od 18.10.2017.  do 26.10.2017.godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA

Gomljanik 100, 22010 Brodarica

s naznakom – „za javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje“.

 

Ravnatelj

Emil Božikov, prof.                         

 

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju