2020-06-30 09:09:00

Odabir udžbenika 1. - 8. razreda za šk. god. 2020./2021.

Na temelju Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, ravnateljica OŠ Brodarica (PŠ Grebaštica, PŠ Krapanj) dana 30. lipnja 2020. donosi Odluku o odabiru udžbenika u razrednoj i predmetnoj nastavi matične i područnih škola.

U prilogu ove vijesti nalaze se dokumenti:

1. Odluka o odabiru udžbenika (pdf), 2. Tablica - odabir udžbenika obveznih i izbornih predmeta 1. - 8. razreda u OŠ Brodarica (PŠ Grebaštica, PŠ Krapanj) (pdf), 3. Excel tablica MZO - odabir udžbenika, 4. Tablica Excel_Katalog_daroviti i teškoće


Osnovna škola Brodarica