2020-07-14 12:10:00

Drugi obrazovni materijali 1. - 8. razreda u OŠ Brodarica (PŠ Grebaštica, PŠ Krapanj) za šk. god. 2020./2021. koje kupuju roditelji

KLASA: 602-09/20-01/07

URBROJ: 2182-62-01-20-01

U Brodarici 14. srpnja 2020.

 

OBAVIJEST

Poštovani roditelji,

sukladno članku 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018) ravnateljica OŠ Brodarica donijela je Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala.

Druge obrazovne materijale nabavljaju roditelji u odobrenom iznosu za 1., 2., 3., i 4. razred osnovne škole  u iznosu od 111,06 kn, za 5. i 6. razred osnovne škole u iznosu od 233,23 kn i za 7. i 8. razred osnovne škole u iznosu od 344,29 kn.

Za veće iznose od odobrenih razrednici su obavezni zatražiti suglasnost roditelja, što su sukladno naputku MZO-a učinili u srpnju 2020..

U čl. 16 stavak 9. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu propisano je U ukupnu cijenu iz stavka 8. ovoga članka ne ulaze materijali za predmete s pretežno odgojnom komponentom i izborne predmete.

Dakle ,likovne mape, kutije za tehničku kulturu, radne bilježnice iz izbornih predmeta (Talijanski jezik, Njemački jezik, Vjeronauk i Informatika) roditelji su obavezni nabaviti ukoliko učitelj to zatraži.

 

 

U prilogu ove vijesti pogledajte:

 Tablicu drugih obrazovnih materijala 1. - 8. razreda matične i područnih škola za šk. god. 2020./2021.

                                                                              Ravnateljica                                                                                                         Maja Morić, dipl. učitelj

 

                                                                          


Osnovna škola Brodarica