2020-10-13 18:47:55

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)" – FEAD

Poštovani roditelji/skrbnici,

grad Šibenik objavio je javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)" – FEAD.

Obvezni kriterij za sudjelovanje u projektu je:

1. Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

Dokumenti kojima se dokazuje ovaj kriterij su (potrebno je dostaviti jedan od navedenih dokumenata):

  • Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu
  • Važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna
  • Potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu
  • Uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu
  • Potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka

Molimo sve roditelje/zakonske skrbnike/posvojitelje/udomitelje čija djeca ostvaruju pravo na financiranje školske prehrane  po navedenim kriterijima da ispune obrazac Izjave/Prijave (ispunjava se za svako dijete posebno) te ga zajedno s dokaznom dokumentacijom dostave razredniku razrednog odjela kojeg učenik  pohađa ( s obzirom na epidemiološku situaciju preporuka je da dokumentaciju pošaljete po djetetu) zaključno s 21.10.2020. godine (srijeda).

Obrazac Izjave/Prijave nalazi se u privitku obavijesti.

S poštovanjem,

knjižničarka Silvija Marin


Osnovna škola Brodarica