2021-01-22 08:59:07

Prijave za upis u 1. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022.

Poštovani roditelji budućih prvaša Osnovne škole Brodarica!

Sljedeći tjedan provode se prijave za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022.

Prijave se provode od 25. do 29. siječnja 2021. godine, na sljedeći način:

1. prijavom na mail: sandra.supe@skole.hr, sa sljedećim podacima:

- ime i prezime djeteta

- oib djeteta

- ime, prezime i zanimanje roditelja-

- adresa stanovanja

- godine boravka u predškolskoj ustanovi

- brojevi telefona roditelja

- eventualne teškoće prisutne kod djeteta

- skenirani rodni list djeteta

ili

2. osobno, u holu škole, od 25. do 28. sječnja, od 12 do 13 sati. Donijeti rodni list djeteta.

 

Pogledajte i dokumente u prilogu.

Srdačno vas pozdravljam,

psihologinja


Osnovna škola Brodarica