2021-03-03 10:54:30

Eko akcija čišćenja školskog okoliša

​​

     Nekoliko puta u toku školske godine učenici 2.b čiste školski okoliš. Potaknuti razgovorom, promatranjem okoliša te lekcijom "Briga o okolišu" dogovorena je ekološka akcija koja je provedena u utorak, 2.ožujka.

Pazili smo na sigurnost i čistoću pa smo dogovorili da nećemo dirati smeće i otpad bez rukavica kao ni staklo i oštre predmete. Ponijeli smo rukavice, vreće za smeće, podijelili se u tri grupe i radosno krenuli na "posao". Brzo smo napunili vreće raznim otpadom i smećem, a naši grmovi ružmarina i lavande su "prodisali".

Vratili smo se u učionicu sretni i zadovoljni s planovima za daljnje akcije. Vrijedno učimo o razvrstavanju otpada, recikliranju, naučili smo što je biootpad, kako nastaje kompost...U učionici papir odlažemo u poseban "spremnik" i učimo da se može iskoristiti  više puta, a najbolje je ako za zabavu crtamo svatko u svoju bilježnicu i tako štedimo papir.

I za kraj misao: "Onaj tko čisti i brine o svom dvorištu sigurno ga neće sam prljati."

Zato je ovakvih akcija potrebno što više.


Osnovna škola Brodarica