2021-03-17 14:51:00

Frendovska klupa - edukativna aktivnost u sklopu pilot projekta Plava-Eko patrola

 

Frendovska klupa je još jedna edukativna aktivnost u sklopu pilot projekta Plava-Eko patrola. Aktivnost koja prvotno nije bila planirana, ali je dodana kao deveta aktivnost i realizirana je 17. ožujka 2021. g. u našoj školi uz pomoć udruge Labolatorij zabave.

Laboratorij zabave organizirao je jedan kratak edukativni seminar za učenike i odgojno-obrazovne djelatnike OŠ Brodarica u holu škole.

Cilj edukativnog seminara je prezentacija smisla, zadaće, simbola i karaktera Frendovske klupe.

Nakon edukativnog seminara, učenici 7a.razreda oslikali su klupu čija je temeljna poruka: na Frendovskoj klupi se ne stvara samo novo prijateljstvo, nova igra ili novo druženje, već se na djecu prenosi važna i snažna poruka o empatiji, poštovanju drugih, inkluziji i društvenoj odgovornosti.

Učenici su oslikali Frendovsku klupu motivima iz edukativnih radionica koje su bile provedene u okviru projekta Plava Eko-patrola.

U nastavku pogledajte foto galeriju...

    ​


Osnovna škola Brodarica