2021-06-30 14:45:45

Odluka o odabiru udžbenika u razrednoj i predmetnoj nastavi matične i područnih škola

Na temelju Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, ravnateljica OŠ Brodarica (PŠ Grebaštica, PŠ Krapanj) dana 30. lipnja 2021. donosi Odluku o odabiru udžbenika u razrednoj i predmetnoj nastavi matične i područnih škola.

U prilogu ove vijesti i na poveznicama nalaze se dokumenti:

1. Odluka o odabiru udžbenika (pdf)

2. Tablica - odabir udžbenika obveznih i izbornih predmeta 1. - 8. razreda u OŠ Brodarica (PŠ Grebaštica, PŠ Krapanj) 

 3. Excel tablica MZO - odabir udžbenika

4. Tablica Excel_Katalog_daroviti i teškoće


Osnovna škola Brodarica