2021-10-15 14:20:54

Poziv na usmenu procjenu odnosno testiranje te Područja procjene odnosno testiranja za radno mjesto učitelj/ica informatike

KLASA: 112-07/21-02/19

URBROJ: 2182-62-01-21-01

U Brodarici 15. listopada 2021.

 

POZIV NA USMENU PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE I VREDNOVANJE

USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE I VREDNOVANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelj INFORMATIKE (m/ž),  na  određeno puno radno vrijeme,  40 sati tjedno, koji je objavljen dana 1. listopada 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Brodarica, Brodarica, održat će dana 21. listopada 2021. (četvrtak) u Osnovnoj školi Brodarica s početkom u 12:00.

                                

Na  usmenu procjenu odnosno testiranje i vrednovanje se pozivaju kandidati/kandidatkinje: M.Š., N. K.M., K.B. i M.P.

Razgovor s ravnateljicom će se obaviti istog dana nakon usmene procjene odnosno testiranja svih pozvanih kandidata.

 PRAVILA TESTIRANJA

Kandidat/kinja je dužan/na na procjenu odnosno testiranje ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje i masku za lice.

Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da da je odustao/la od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom/kinjom.

 Provest će se usmena procjena odnosno testiranje i vrednovanje.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Konačni rezultat procjene odnosno testiranja kandidata utvrdit će Povjerenstvo na temelju  usmene procjene odnosno testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA TE PODRUČJE PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA

za radno mjesto učitelj/ica informatike (određeno puno radno vrijeme)

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata:

Područje procjene odnosno testiranja:

  • intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
  • stručno pedagoške i metodičke kompetencije
  • informatička pismenost

                      Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje


Osnovna škola Brodarica