2021-10-18 14:05:15

Poziv na testiranje za prijem osobe u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

KLASA: 112-07/21-02/25

URBROJ: 2182-62-01-21-01

U Brodarici 18. listopada 2021.

 

POZIV NA USMENU PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE I VREDNOVANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA – na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci (mjera pripravništva) 

-  1 izvršitelj/ica, mjesto rada Osnovna škola Brodarica, Brodarica, u postupku  natječaja objavljena dana 6. listopada 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Brodarica, Brodarica

Usmena procjena odnosno testiranje održat će se dana 22. listopada 2021. (petak) u Osnovnoj školi Brodarica s početkom u 11:00 sati.       

Na  usmenu procjenu odnosno testiranje i vrednovanje se pozivaju kandidati/kandidatkinje: I. B., N. J., J. B., V. V., T. Š., 

Razgovor s ravnateljicom će se obaviti istog dana nakon usmene procjene odnosno testiranja svih pozvanih kandidata.

 PRAVILA TESTIRANJA

Kandidat/kinja je dužan/na na procjenu odnosno testiranje ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje i masku za lice.

Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da da je odustao/la od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom/kinjom.

 Provest će se usmena procjena odnosno testiranje i vrednovanje.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Konačni rezultat procjene odnosno testiranja kandidata utvrdit će Povjerenstvo na temelju  usmene procjene odnosno testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA TE PODRUČJE PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA:

  1. ​Kurikulum za Hrvatski jezik (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539)
  2. Osnove poznavanja rada na računalu

Područje procjene odnosno testiranja:

  • intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
  • stručno pedagoške i metodičke kompetencije
  • informatička pismenost

Osnovna škola Brodarica