2021-11-09 12:55:12

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA TE PODRUČJE PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA TE PODRUČJE PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Statut Škole, Izmjene i dopune Statuta (http://os-brodarica.skole.hr/pravilnici) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 112/10. i 82/19. poveznice) Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („Narodne novine“ broj 47/17. , 41/19. i 76/19 poveznice) Kurikulum za razrednu nastavu (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539)

Područje procjene odnosno testiranja:

intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti stručno pedagoške i metodičke kompetencije informatička pismenost  

Osnovna škola Brodarica