2014-04-21 10:29:00

Stručni skup za učitelje i nastavnike biologije, geografije i kemije

    

 

U  vremenu od 14. - 16. travnja 2014. u Zadru je održan državni stručni skup za učitelje i nastavnike biologije, geografije i kemije na kojem je bilo oko 300 sudionika. Tema skupa bio je Građanski odgoj i održivi razvoj. U dijelu skupa gdje su prezentirani primjeri dobre prakse Ana Perak  je izlagala na temu Geografija u Comenius projektu Travelling stories, a Sandra Lacić o Primjeni prirodoznanstvene metode u početnoj nastavi prirodoslovlja.

Ovim izlaganjima je istaknuto da bi nastava prirodoslovlja bila suvremena nužno je inicirati i održavati trajnu suradnju između razrednih i predmetnih učitelja, poticati kontinuiran rad na projektima, sadržajno ih proširivati i produbljivati kako bi učenici razumjeli njihovu uzročno-posljedičnu povezanost, kako bi pojedinosti i pojmovi postali znanjem i kako bi se zaustavilo rutinirano učenje.

Organizacijske prepreke moguće je prebroditi svakodnevnom uporabom IK tehnologije te daljnji razvoj usmjeriti prema e-učenju prirodoslovlja i razvoju prirodoslovnih sadržaja za e-učenje.


Osnovna škola Brodarica