2013-06-26 19:43:23

Matematički haiku

Haiku poezija, autori naši petaši, tema matematika ...

Tko kaže da matematika ne može biti zabavna smiley

 

 

Kad izračunam

nepoznanice dvije

Pet mi se smije!

....

Moj najdraži i                                   Matematika                         Zbroji, podijeli

najteži predmet, volim            jedan, dva, tri, četiri                      pomnoži i oduzmi

ga jer je cool.                                   matematika.                         i sve ćeš znati.

 

 

Brojevi su i                                    Matematika,                       Matematika

dekadski razlomci                   prava poslastica za            teška je to priča s

i mješoviti.                                mozak i djecu.                     nekim brojkama.

 

 

Cijeli broj tu je                            Predmet nije lak,                   Matematika

iza točke se krije             dva plus dva, sedam plus tri       predmet u školi koji

decimalni broj.                           pogađajte svi!                     puno djece voli.

 

 

Matematika                              Kad izračunam                           Peti razred je

Volim matematiku                 nepoznanice dvije                         pun matematičara

Ali je teška.                           Pet mi se smije!                                pravih genija.

 

 

Matematiku                           Matematika                                   Matematika je cool

ne volimo svi                       je za razmišljanje i                           brojevi su cool

zato moramo vježbati.           zato je volim.                                Ali mozak mi je pun.

 

 

Matematika,                          Matematika                           Matematika

ha, šala mala, ha                     su brojevi koji                     puno brojaka i

baš je lagana.                         su i razlomci.                        računskih operacija.


Osnovna škola Brodarica