2014-10-24 22:53:46

''Sigurnih pet za sigurniji internet''

 

                                 

Učenici 4.razreda uče o sigurnom ponašanju na internetu i sudjeluju u projektu ''Sigurnih pet za sigurniji internet''.

Više o projektu je na: http://www.petzanet.hr/

MI NA INTERNETU

 


Osnovna škola Brodarica