2016-10-12 13:53:06

Moj COOL laboratorij

I ove školske godine  nastavljamo s projektima na  eTwinning  platformi. Učenici 7. i 8. razreda sudjelovati će u projektu Moj COOL laboratorij.

 

Sve škole u projektu će povezati učenike i učitelje u zajedničkom radu te ih motivirati za učenje i podučavanje prirodoslovlja. Ovo je jednogodišnji međukurikularni projekt iz područja prirodoslovlja koji upoznaje učenike s inženjerstvom (izrada mjerne aparature), programiranjem te znanstvenim radom (mjerenja, obrada mjerenja, izrada znanstvenog rada). Učenici će izraditi aparaturu (malu meteorolšku postaju) na Arduino platformi, mjeriti temperature i vlažnost zraka, sakupljati kišnicu te odrediti količinu padalina i pH kišnice. Mjerenja će obraditi znanstvenom metodom te ih prikazati u web 2.0 alatima. Rezultate će također usporediti s Državnim Hidrometeorološkim Zavodom (DHMZ). Nakon obrade rezultata učenici će izraditi plakate svog istraživačkog rada te ćemo proglasiti najbolji plakat.

 

 

AKTIVNOSTI

Svaka škola će osnovati svoj mali meteorološki laboratorij i  tim učenika i učitelja od kojih će svaki dobiti točno zadane zadatke i obaveze. 

1. Upoznajmo naše male znanstvenike i njihove škole - svaki tim će se     predstaviti u nekom web 2.0 alatu. Rok 30.10.2016.


2. Zašto istraživati?- učenici će samostalno napraviti video, infografiku, prezentaciju ili slično na temu važnosti istraživanja, pokusa, znanstvenog rada. O sastavnicama znanstvenog rada, mjerenjima, pogreškama mjerenja, grafičkom prikazu i obradi rezultata mjerenja te svojim osobnim motivatorima za istraživanje svijeta oko sebe. Rok 30.11. 2016.


3. Izbor LOGA projekta - svaka škola će održati izbor loga unutar škole te po 1 logo postaviti na Twinspace gdje ćemo javnim glasanjem odabrati logo koji će nadalje predstavljati ovaj projekt. Rad postaviti do: 31.10. 2016., Izbor loga do: 06.11.2016. 


4. Web 2.0 alati - webinar/radionica u 11. mjesecu - gdje ćemo korak po korak proći kroz alate potrebne za daljnji rad. 


5. Izrada i programiranje moje meteorološke postaje - radionica u 01. mjesecu 2017. Na radionici ćemo svi skupa izraditi meteorološku postaju na Arduino platformi. Za učitelje koji neće biti u mogućnosti sudjelovati, snimka radionice i instrukcije za izradu rada će biti postavljene na Twinspace


6. Istraživački rad - mjerenja temperature i vlage zraka - 02./03.mjesec 2017. Svaka škola će svakodnevno zabilježiti mjerenja svoje postaje


7. Mjerenja dnevne količine padalina i pH padalina - 1 tjedan u 04.mjesecu koji ćemo naknadno dogovoriti - učenici će svakodnevno mjeriti količinu i pH padalina


8. Obrada rezultata znanstvenom metodom - učenici će obraditi rezultate, računati pogreške, izraditi grafički prikaz - 30.04.2017.


9. Usporedba rezultata s DHMZ - rezultate svojih istraživanja usporediti će s mjerenjima DHMZ, rok: 15.05.2017.

10. Moj znanstveni rad - natjecanje - izrada plakata u web 2.0 alatu Piktochart kojeg će prijaviti za natjecanje, rok: 20.05.2017.


11. Izbor najcool rada  i podjela nagrada - Stickymoose javno glasanje - 01.06.2017.

 

OČEKIVANI REZULTATI

Rezultati mjerenja  će bit javno dostupni na Twinspaceu, sadržavati će radove učenika, upute za izradu meteorološke postaje, program za mjerenje, mjerenja učenika iz različitih dijelova RH te druge nastavne materijale.

Svi nastavni materijali biti će javno dostupni za daljnje korištenje u radu učitelja

Plakati će također bit javno objavljeni i slobodni za preuzimanje i printanje.

Sve škole u projektu obogatiti će svoj kurikulum, povezati učenike i učitelje u zajedničkom radu.

 

Izvor: https://twinspace.etwinning.net/23599/pages/page/143178

 

 

 

 

 


Osnovna škola Brodarica