2017-05-30 23:18:42

Naša Zadruga Spužvica na Međužupanijskoj Smotri Zadruga

Po prvi put 26.5.2017. naša Učenička zadruga Spužvica došla je na Međužupanijsku Smotru Učeničkih zadruga Šibensko-kninske i Zadarske županije. Imali smo mnogo toga novoga vidjeti, čuti i naučiti kako bi bili još bolji i napravili novi iskorak u radu zadruge. 

Više o ovome pogledajte na:

http://www.sibenik.hr/vijesti/meduzupanijska-smotra-ucenickih-zadruga-zadarske-i-sibensko-kninske-zupanije#.WSf-Is90FEI.facebook


Osnovna škola Brodarica