2017-10-20 10:13:34

EDUROAM - Mogućnost spajanja na internet u našoj školi!

*preuzeto s http://www.eduroam.hr/

eduroam™ (education roaming) je roaming-usluga zamišljena pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) i ostvarena kroz međunarodni projekt GÉANT.

Usluga eduroam usmjerena je na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa. Hrvatska je od samoga početka zahvaljujući Srcu i sustavu AAI@EduHr aktivna u izgradnji i pružanju usluge eduroam.

Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za krajnjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa internetu. Namjenjena je korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja. Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te na više od 10000 lokacija diljem svijeta.

Jedna od navedenih lokacija je i naša škola!

Na koji način ostvariti pristup internetu u našoj školi?...

Preduvjeti

Za korištenje eduroam usluge potrebno je:

Posjedovati odgovarajući elektronički identitet. Za korisnike iz Republike Hrvatske to je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Ako ga već ne posjedujete, iskoristite kontakt formu kako biste pronašli osobu odgovornu za izdavanje i upravljanje AAI@EduHr elektroničkim identitetima. Koristiti ispravno konfiguriran uređaj. Pristupiti mreži na nekoj od pristupnih lokacija.

 

Konfiguriranje klijenta

Korisnikov uređaj treba biti ispravno konfiguriran. U tu svrhu potrebno je koristiti installer alat. Za pristup installer alatu dovoljna je bilo kakva veza na Internet.

Što je eduroam installer?

eduroam installer alat omogućuje krajnjim korisnicima jednostavno i pouzdano konfiguriranje uređaja (računala, prijenosnika, tableta, pametnih telefona) za pristup mreži po eduroam standardu. Korisnici eduroam installera alata moraju imati AAI@EduHr elektronički identitet, dok korisnici iz inozemstva mogu konfigurirati svoje uređaje korištenjem alata eduroam CAT. Osim za pristup bežičnoj mreži installer alat se može koristiti i pri konfiguraciji uređaja za pristup žičanoj mreži (ako je usluga pristupa usklađena s eduroam standardom, kao što je to primjerice StuDOM usluga).

Krajnji korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr installer alatu mogu pristupiti na adresi http://installer.eduroam.hr/. Prethodno provjerite na stranici Nadzor matičnih ustanova je li vaša matična ustanova (ona koja je izdala vaš elektronički identitet) dostavila podatke potrebne za rad installer alata.

 

Kako bi započeli s konfiguriranjem vašeg uređaja pritisnite gumb "Preuzimanje postavki". Ako imate dodatnih pitanja o installer usluzi ili problema pri njenom korištenju kliknite na gumb "Često postavljana pitanja".

Preuzimanje postavkiČesto postavljana pitanja

ili na poveznici http://installer.eduroam.hr/

Osnovna škola Brodarica