2013-12-16 10:35:03

Detalji i prezentacije vizionarske radionice ISE

Nakon Prve vizionarske radionice na webu projekta Inspiring Science Education, objavljeno je izvješće sa svim potrebnim materijalima.

Sve prezentacije i video isječke možete pronaći na poveznici Repozitorij materijala.

Nakon radionice smo na stranicama škole objavili i fotografije susreta koje možete vidjeti na poveznici http://os-brodarica.skole.hr/?news_hk=1&news_id=44&mshow=290#mod_news


Osnovna škola Brodarica