2018-08-23 08:57:20

Početak nastavne godine 2o18./2o19.

Poštovani roditelji i dragi učenici, nastavna godina 2o18./2o19. započinje dana o3.rujna 2o18.godine (ponedjeljak). Učenici od 5. - 8. razreda su u prijepodnevnoj a učenici od 1. - 4. razreda u poslijepodnevnoj smjeni.

Početak nastave biti će redovit (o8.oo i 14.oo sati) a prema rasporedu nastavnih sati koji će učenici dobiti prvog nastavnog dana. Raspored nastavnih sati biti će dostupan i na web stranici škole dana 31.kolovoza 2o18.godine (petak).


Osnovna škola Brodarica