2019-04-16 16:10:15

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018. - 2019.)

NAZIV PROJEKTA: „PREHRANA 3“

 

NAZIV POZIVA: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018. - 2019.)

 

IZVOR FINANCIRANJA: Projekt financiran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

 

CILJ PROJEKTA: Ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 693.499,91 kn

TRAJANJE PROJEKTA: prosinac 2018. - srpanj 2019. (s mogućnošću retroaktivnog financiranja od 03. rujna 2018.)

 

KORISNIK: Grad Šibenik

 

PARTNERI: OŠ Petra Krešimira IV, OŠ Meterize, OŠ Tina Ujevića, OŠ Jurja Šižgorića, OŠ Jurja Dalmatinca, OŠ Vrpolje, OŠ Fausta Vrančića, OŠ Vidici, OŠ Brodarica

 

Projektom „Prehrana 3“ Grad Šibenik je sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) osigurao besplatnu školsku prehranu za 765 djece u riziku od siromaštva u svih 9 osnovnih škola kojima je osnivač, koja su zadovoljavala kriterije natječaja.

 
 

 


Osnovna škola Brodarica