2019-05-29 10:22:58

Prijave za besplatne učeničke obroke u šk.god. 2019./2020.

Poštovani roditelji,

u tijeku je natječaj za besplatne učeničke obroke za sljedeću školsku godinu.

Navedeno pravo ostvarivat će se po dva kriterija:

1. Djeca iz obitelji koji su korisnici prava na doplatak za djecu - potrebno je priložiti novo Rješenje o pravu na dječji doplatak izdano nakon 3.mjeseca 2019.g., ili Potvrdu o isplaćenom dječjem doplatku za prethodni mjesec.

2. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji - potrebno je priložiti smrtni list preminulog  roditelja i rodni list djeteta, ili Rješenje o razvodu braka odnosno Presudu o razvodu braka s planom roditeljske skrbi iz koje je vidljivo koji roditelj skrbi o djetetu.

Ukoliko predajete zahtjev za više djece, potrebno je predati izjavu za svako dijete, a popratnu dokumentaciju u jednom primjerku.

Ukoliko udovoljavate kriterijima natječaja, što prije se obratite razredniku djeteta.

Rok za predaju dokumentacije je 05.lipnja 2019.

S poštovanjem,

Psihologinja

 

 


Osnovna škola Brodarica