2019-03-21 17:40:00

Eratostenov eksperiment

   21. ožujka smo se uključili u međunarodnu provedbu Eratostenovog eksperimenta. Cilj provedbe ovog eksperimenta je potaknuti učenike na istraživačko učenje.

U solarno podne (Sunce zauzima najviši položaj) smo izmjerili duljinu sjene štapa, izračunali potreban kut i izmjerene podatke razmijenili sa školama partnerima. Pomoću naših podataka i podataka partnera, te zamišljene škole na Ekvatoru izračunali smo opseg  Zemlje. Dobivenim rezltatima smo iznimno zadovoljni.

                                     

                                            


Osnovna škola Brodarica