2019-02-14 20:57:00

Umna mapa Cijeli brojevi

Ponovimo Cijele brojeve pomoću mentalne mape.

Učenici su u web alatu Coogle izrađivali mentalne mape.


Osnovna škola Brodarica